Galeria

Msze święte

Lipiec i sierpień

Niedzielna: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 
                     18.00, 20.00

9.00 - w Oborzanach

10.15 - w Mostnie

11.30 - w Barnówku

Dni powszednie:

7.00, 18.00

Spowiedź w czasie Mszy św.

- Kancelaria -

 

W tym tygodniu czynna:

wtorek    15.30 - 17.00

czwartek 15.30 - 17.00

sobota       9.30 - 11.00

 

Wspólnota Wdów Konsekrowanych

Print Friendly, PDF & Email

 Wspólnota Wdów Konsekrowanych "Ogród Oliwny"

"Każde powołanie w Kościele jest w służbie świętości, Jednak niektóre — jak powołanie do kapłaństwa czy życia konsekrowanego — są szczególnym powołaniem w tym względzie. Powołanie do tych stanów jest darem cennym i koniecznym, który potwierdza, że także dzisiaj naśladowanie Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego, świadczenie o absolutnym prymacie Boga oraz służba na rzecz ludzkości w duchu Zbawiciela przedstawiają uprzywilejowane drogi ku pełni życia duchowego."

Jan Paweł II,
Orędzie na Tydzień Powołań 2002

Gromadzą się w każdy pierwszy wtorek miesiąca na Mszy Świętej  o godzinie 18:00, a po niej mają spotkanie w salce. Każda Msza Święta jest z intencją w różnych potrzebach Kościoła – dostrzegamy w nich dzieci i młodzież, a w każdy pierwszy wtorek po piętnastym mamy spotkanie modlitewno-organizacyjne. Nasza wspólnota od początku swej formacji włączyła się aktywnie w życie Kościoła:
- czynny udział w uroczystościach parafialnych; w liturgii eucharystycznej i słowa;
- w każdą niedzielę wspólnota bierze udział w procesji darów ołtarza i czyta modlitwę wiernych;
- przygotowuje i prowadzi apele jasnogórskie w miesiącach Maryjnych w wyznaczonym dniu;
- sprawuje opiekę nad kaplicą zakonna – dba o wystrój ołtarza i kwiaty itp.;
- włączamy się do wszelkich prac w parafii tak na rzecz dzieci jak i potrzeb osób dorosłych;
Wspólnota również kontynuuje stałe zadania modlitewne takie jak:
- trwa na modlitwach nieustannego różańca za Ojca Świętego w każdy piątek o godzinie 22:00;
- modli się każdego dnia o godzinie 15:00 koronką do Miłosierdzia Bożego za kapłanów, nasze miasto i ojczyznę;
- codzienna modlitwą jeden dziesiątek różańca za dzieci poczęte – przyjęcie ich w duchową adopcję.
Konsekracja wdów to dalsze życie w rodzinie, nie jest to wymóg życia zakonnego, lecz nadal żyjemy w świecie. Składa się radykalny dar siebie, miłości do Pana Jezusa. Konsekracja jednak sytuuje wdowę w nowym świetle i nadaje im nową jakość wewnętrzną. |Jako wdowy – wolne dla Boga – a zarazem matki i babcie starają się przepoić duchową świadomością sprawy rodzinne, domowe, zawodowe. |Niezbędną pomoc swoim dzieciom i wnukom łączą z modlitwą i ofiarnym orędownictwem za nich przed Bogiem.
 

Bóg jest dla nich wartością najwyższą!
Konsekracja nie zrywa dotychczasowych więzi rodzinnych,
lecz jeszcze bardziej łączy w Bożej Miłości!
 

Przewodnicząca Wspólnoty

   "Wieczysty ślub czystości złożyły publicznie wdowy, aby poświęcić się odtąd całkowicie modlitwie i służbie Kościołowi, żyjąc poza wspólnotą zakonną.

   Konsekracja wdowy, żyjącej w świecie - czyli poza wspólnotą zakonną - znana była w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W Polsce nie była jednak szerzej praktykowana, chociaż do zakonów i zgromadzeń zakonnych przyjmowano kobiety po śmierci męża.

   Adhortacja apostolska „Życie konsekrowane” rozróżnia pięć form życia radami ewangelicznymi: instytuty zakonne oddane całkowicie kontemplacji, instytuty zakonne oddane dziełom apostolskim — tzw. czynne, instytuty świeckie, stowarzyszenia życia apostolskiego oraz stan dziewic, pustelników i wdów poświęconych Bogu. Te formy życia podejmowane są zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety".
 

Zapraszamy do Wspólnoty Wdów Konsekrowanych "Ogród Oliwny" przy parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Dębnie

Liturgia dnia

Kliknij i czytaj

Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Ap. Piotra i Pawła

Pl. Konstytucji 3 Maja 2

74-400 Dębno
woj. Zachodniopomorskie, Polska
Telefon: 95 760-27-16
http://www.debno.salezjanie.pl
debno@salezjanie.pl
Konto Parafii: GBS Barlinek o/Dębno

80-8355-0009-0046-8578-2000-0001

Odwiedziło nas

510718
DzisiajDzisiaj28
WczorajWczoraj120
W tym tygodniuW tym tygodniu794
W tym miesiącuW tym miesiącu3464
OgółemOgółem510718