Galeria

Msze święte

Lipiec i sierpień

Niedzielna: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 
                     18.00, 20.00

9.00 - w Oborzanach

10.15 - w Mostnie

11.30 - w Barnówku

Dni powszednie:

7.00, 18.00

Spowiedź w czasie Mszy św.

- Kancelaria -

 

W tym tygodniu czynna:

wtorek    15.30 - 17.00

czwartek 15.30 - 17.00

sobota       9.30 - 11.00

 

Wspólnoty

Wojownicy Maryi Dębno

Print Friendly, PDF & Email

Czytaj więcej...

Wojownicy Maryi

(Wspólnota regionalna Wojownicy Maryi Dębno).

O Wojownikach Maryi

Wojownicy Maryi to Maryjna wspólnota męska, która zawiązała się podczas odbywających się cyklicznie otwartych spotkań formacyjnych dla mężczyzn, odbywających się w Lądzie.

Opiekunem duchowym wspólnoty Wojownicy Maryi
jest ks. Dominik Chmielewski SDB.

Opiekun duchowy Wspólnoty regionalna Wojownicy Maryi Dębno ks. Proboszcz Henryk Łącki SDB

Lider Wspólnoty regionalna Wojownicy Maryi Dębno  Marcin Stanisławski

Wojownikiem Maryi, jest mężczyzna który:

 - Przeszedł formację wg podanych zasad, podczas ogólnopolskich i regionalnych spotkań, organizowanych przez Wojowników Maryi,

  • Przygotował się i został dopuszczony do Pasowania,
  • Przystąpił do Pasowania odbywającego się na koniec roku formacyjnego,
  • Prowadzi dalszą formację we wspólnocie wg podanego Kodexu. Czytaj więcej...

DIAKONIA EWANGELIZACJI

Print Friendly, PDF & Email

            Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody … (Mt 28,19) … głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16, 15) !

Czytaj więcej...

DIAKONIA EWANGELIZACJI

Z orędzia Pp Benedykta XVI na ŚDM w Rio:

            „Drodzy przyjaciele, nie obawiajcie się proponować swym rówieśnikom spotkania z Chrystusem. Przyzywajcie Ducha Świętego: On poprowadzi was do coraz głębszego poznania i większego umiłowania Chrystusa i uczyni was twórczymi w przekazywaniu Ewangelii. (...) Wiemy, że Duch Święty daje siebie tym, którzy w pokorze serca są gotowi do takiego głoszenia. Nie lękajcie się: Jezus, Zbawiciel świata, jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (por. Mt 28, 20)! (...) Kiedy w głoszeniu wiary i świadczeniu o niej czujecie się nieodpowiedni, niezdolni, słabi, nie lękajcie się. Ewangelizacja nie jest naszą inicjatywą i nie zależy przede wszystkim od naszych zdolności, lecz jest ufną i posłuszną odpowiedzią na wezwanie Boga, dlatego opiera się nie na naszych siłach, ale na Jego mocy. (...)

Czytaj więcej...

Duszpasterstwo Akademickie

Print Friendly, PDF & Email

OŚRODEK DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO W DĘBNIE

Czytaj więcej...

            Pełny rozwój człowieczeństwa i formacja chrześcijańska zwłaszcza ludzi młodych jest stałym elementem duszpasterskiej posługi Kościoła. Sobór Watykański drugi przypomina nie tylko duszpasterzom o konieczności pomocy intelektualnej i duchowej dla młodzieży akademickiej (DWCH 10; KPK 813). Utworzony przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie w dniu 1 października 2009 roku Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego stara się spełniać następujące zadania:

  1. Oratorium parafialne i serca Duszpasterzy Salezjanów są ciągle otwarte nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla studentów pojawiających choćby krótkoterminowo w swojej rodzinnej parafii, lub pochodzących z okolic Dębna. W zależności od kierunku podjętej nauki w Oratorium są możliwe studenckie praktyki zawodowe. Czytaj więcej...

Żywy Różaniec

Print Friendly, PDF & Email

Historia Stowarzyszenia Żywego Różańca

Czytaj więcej...Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. "Najważniejszą... rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich" - napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał 'breve' aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała:
"Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (...) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra". Kilka lat później dodała: "Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata".

Papież Leon XIII w breve z 13 czerwca 1881 roku napisał m.in.
"Paulinie Jaricot ... zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu dziesiątków Różańca. W ten sposób ... cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej".
Czytaj więcej...

ADMA

Print Friendly, PDF & Email

Czytaj więcej...Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych

 

Duchowość Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki opiera się na przykładzie i wskazaniach ks. Bosko. Jest to duchowość ewangeliczna. Można ją scharakteryzować następującymi określeniami:

* jest to duchowość chrystocentryczna, ukierunkowana na spotkanie osoby Jezusa Chrystusa obecnego w sposób szczególny w misteriach zbawczych celebrowanych w liturgii, zwłaszcza w Eucharystii i Sakramencie Pojedniania,
* jest to duchowość eklezjalna, wyrażająca się przywiązaniem do papieży i Kościoła, wiernością ich nauczaniu oraz kościelnym sposobem myślenia i zdolnością do współpracy na rzecz budowy Królestwa Bożego,
* jest to duchowość maryjna, odwołująca się do roli Maryi jako Matki Kościoła i Wspomożycielki Wiernych, charakteryzująca się wielkim umiłowaniem Maryi oraz gorliwością w szerzeniu jej kultu,
* jest to duchowość salezjańska, odwołująca się do ewangelicznego doświadczenia duchowo-apostolskiego ks. Bosko i tradycji salezjańskich, kultywowanych przez Rodzinę Salezjańską. Członkowie ADMA uczestniczą w dobrach duchowych Sanktuarium Maryi Wspomożycielki Wiernych w Turynie oraz innych sanktuarium Wspomożycielki w świecie.

Czytaj więcej...

Ministranci

Print Friendly, PDF & Email

Liturgiczna Służba Ołtarza

 

Czytaj więcej...

Ministrant służy samemu Bogu w osobie kapłana i ludu Bożego. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Nasza służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne, dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Chrystusowe. Bycie w LSO to wielka radość, bo przez swoją służbę ukazujemy, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Ministranci posiadają swojego duchowego patrona. Z pośród tak wielu szczególnym zamiłowaniem obdarzyliśmy św. Dominika Savio, który był wychowankiem drugiego wielkiego św. Jana Bosko założyciela zgromadzenia Księży Salezjanów, którzy służą w naszej parafii. Święty Dominik Savio odznaczał się wytrwałością do walki z grzechami swej duszy i jego krótkie życie poddał dwom hasłom: "Moimi przyjaciółmi są Jezus i Maryja" i "Lepiej umrzeć, niż zgrzeszyć".

Zapraszamy chłopców po I Komunii św. , którzy chcieli by służyć przy ołtarzu, wraz z rodzicami na rozmowę wstępną do ks. opiekuna LSO - Ks. Michał SŁODKOWSKI SDB - do zakrystii.

Czytaj więcej...

OAZA

Print Friendly, PDF & Email

Moderator OAZY Dębno
Ks. Zbigniew Hul SDB

Czytaj więcej... Wspólnota Ruch Światło - Życie w Dębnie istnieje od 1978 roku. Założył ją ks. Kazimierz Lewandowski SDB, który w czasie studiów na Uniwersytecie Lubelskim współpracował z ks. F. Blachnickim. Ksiądz Lewandowski połączył charyzmat Ruchu Oazowego z "duchem salezjańskim".  W myśl zasady św. Jana Bosko (Założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego), że "prawdziwa świętość polega na tym, że jesteśmy radośni", członkowie Ruchu chcą radośnie iść przez świat. Chcą odnaleźć się w pełni przez bezinteresowny dar z siebie dla Boga i bliźnich. Bo Nowy Człowiek to ten, kto "posiada siebie w dawaniu".


Taki wzór jest celem formacji oazowej.

Serdecznie zapraszamy dzieci i  młodzież  chcącą wstąpić do naszej wspólnoty o kontakt z Księdzem Moderatorem OAZY

Czytaj więcej...

Odnowa w Duchu Świętym

Print Friendly, PDF & Email

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

"Getsemani"

Alleluja! Wspólnota działająca przy parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Dębnie, w Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Czytaj więcej...W ręce Boga
ciepłe
złóż swoje dłonie
małe
wszystko twoje
w Jego dłonie
czujesz
Jego sercem pulsujesz
a ludzkie trudne
beztroskie stało się Boskie

Czytaj więcej...

Wspólnota Wdów Konsekrowanych

Print Friendly, PDF & Email

Czytaj więcej...Wspólnota Wdów Konsekrowanych "Ogród Oliwny"

"Każde powołanie w Kościele jest w służbie świętości, Jednak niektóre — jak powołanie do kapłaństwa czy życia konsekrowanego — są szczególnym powołaniem w tym względzie. Powołanie do tych stanów jest darem cennym i koniecznym, który potwierdza, że także dzisiaj naśladowanie Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego, świadczenie o absolutnym prymacie Boga oraz służba na rzecz ludzkości w duchu Zbawiciela przedstawiają uprzywilejowane drogi ku pełni życia duchowego."

Jan Paweł II,
Orędzie na Tydzień Powołań 2002

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich

Print Friendly, PDF & Email
Czytaj więcej..."Współpracownicy salezjańscy są chrześcijanami świeckimi, którzy realizują swoje powołanie do świętości służąc młodzieży w duchu św. Jana Bosco, Założyciela zgromadzeń zakonnych opiekujących się ubogą i zaniedbaną młodzieżą."

 

SWS to jedna z grup Rodziny Salezjańskiej, której założycielem jest św. Jan Bosko. Współpracownicy działają w jedności wspólnotowej w oparciu o "Program Życia Apostolskiego", troszczą się o szczęcie młodego człowieka, angażują własne zdolności i kompetencje dla społecznego rozwoju i ewangelicznego ich zbawienia. Współpracownicy Salezjańscy są to chrześcijanie dobrej woli, którzy działają według ducha Zgromadzenia Salezjańskiego, wspomagając je wszelkimi sposobami: moralnymi i materialnymi i w ten sposób ułatwiają mu osiągnięci głównego zadania: kształcenie i chrześcijańskie wychowywanie młodzieży. Przy naszej parafii SWS działa od 1994 roku, każdego ostatniego dnia miesiąca spotykamy się całą wspólnotą na Eucharystii, aby przez wstawiennictwo św. Jana Bosko, Maryi Wspomożenie Wiernych modlić we wszystkich wierzących sprawach. Po Mszy św. pod kierownictwem kapłana uczestniczymy w spotkaniu formacyjnym. Wspólnota nasza wzrasta wciąż przybywają nowi członkowie. Jeśli pragniesz przyjąć ten specyficzny sposób życia Ewangelią i zaangażować się jako Współpracownik w życie parafii to zapraszamy na nasze spotkanie.

Parafialny Zespół Caritas

Print Friendly, PDF & Email

Parafialny Zespół "CARITAS"Czytaj więcej...

Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła, Pl. Konstytucji 3 Maja 2, 74- 400 Dębno

NIP - 851-205-86-79

Numer Konta:  31 8355 0009 0024 7375 2000 0001
GBS w Barlinku  oddział Dębno


Biuro Parafialnego Zespołu "CARITAS"

Niedziela 9.00 - 10.30 Dyżur
Środa 16.00 - 17.30 Dyżur i wydawanie darów


Parafialny Zespół "CARITAS" działający przy parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Dębnie zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej działalności. Pragniemy wyjść na przeciw biedzie ludzkiej, którą coraz częściej spotkamy w naszym mieście. Pragniemy praktycznie realizować naukę Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim, niosąc pomoc duchowa i materialną ludziom będącym w potrzebie, opiekując się ludźmi samotnymi, chorymi, dziećmi, pomagając rodzinom wielodzietnych bez względu na ich wyznanie czy przekonania.

Parafialny Zespół "CARITAS" w różnych formach i przy użyciu różnych środków pomaga najuboższej części naszej społeczności poprzez zaopatrzenie w odzież, obuwie, sprzęt AGD, zakup żywności, opału na zimę, leków, organizację wypoczynku wakacyjnego: dla dzieci. Środki na swoją działalności statutową czerpiemy z zebranych darów, datków i darowizn w tym formie rzeczowej.

Szczególną troską Parafialnego Zespołu "CARITAS"  jest udzielanie pomocy dzieciom, które w sposób nie zawiniony, ponoszą konsekwencje: zubożenia swoich rodziców i opiekunów.

Jeżeli Państwo posiadają możliwość wsparcia finansowego naszej działalności (powyżej podaliśmy nasz numer konto), to z góry w imieniu własnym, oraz osób obdarowanych składamy serdeczne Bóg zapłać.

Parafialny Zespół "CARITAS" dziękuje wszystkim dzieciom z Przedszkola nr. 2 im. Heleny Modrzejewskiej w Dębnie, za przyniesione słodycze, oraz wszystkim za złożone ofiary materialne i żywnościowe na pomoc potrzebującym. W Roku Miłosierdzia dziękujemy i prosimy o dalszą pomoc dla potrzebujących. Szczęść Boże.

Czytaj więcej...

Liturgia dnia

Kliknij i czytaj

Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Ap. Piotra i Pawła

Pl. Konstytucji 3 Maja 2

74-400 Dębno
woj. Zachodniopomorskie, Polska
Telefon: 95 760-27-16
http://www.debno.salezjanie.pl
debno@salezjanie.pl
Konto Parafii: GBS Barlinek o/Dębno

80-8355-0009-0046-8578-2000-0001

Odwiedziło nas

510716
DzisiajDzisiaj26
WczorajWczoraj120
W tym tygodniuW tym tygodniu792
W tym miesiącuW tym miesiącu3462
OgółemOgółem510716