Galeria

Msze święte

Lipiec i sierpień

Niedzielna: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 
                     18.00, 20.00

9.00 - w Oborzanach

10.15 - w Mostnie

11.30 - w Barnówku

Dni powszednie:

7.00, 18.00

Spowiedź w czasie Mszy św.

- Kancelaria -

 

W tym tygodniu czynna:

wtorek    15.30 - 17.00

czwartek 15.30 - 17.00

sobota       9.30 - 11.00

 

Kościół

Salezjanie w Dębnie

Print Friendly, PDF & Email

Poznaj obecnych SALEZJANÓW:

 

Czytaj więcej...

 

Dziekan Dekanatu Dębno
Proboszcz Parafii
Dyrektor Domu Zakonnego (od 29.06.2016r.)
Dyrektor Ogniska Wychowawczego NASZ DOM
Założyciel (2011) i Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Towarzystwa Salezjańskiego 
Założyciel i koordynator Ligi Futsal Junior
Założyciel (2013) i Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

Ks. Henryk ŁĄCKI SDB
(Dębno - od 2007)
Wyświęcony: 27.05.2000 r.
Imieniny: 19 stycznia

Czytaj więcej...

 

Wikariusz Parafii
Opiekun Odnowy w Duchu św.
Katecheta

 

Ks. Piotr Przyborski SDB
(Dębno -  od sierpnia 2020)
Wyświęcony:26.05.2001 r.
Imieniny: 29 czerwca

 Czytaj więcej...  

Administrator 
Opiekun Ministrantów (LSO)
Katecheta


ks. Michał Słodkowski SDB
 
(Dębno -  od sierpnia 2016)
Wyświęcony: 28.05.2011 r.
Imieniny: 29 września

 Czytaj więcej...    

Duszpasterz
Dyrygent chóru


Ks. 
Andrzej SŁOWIK SDB 
(Dębno -  od 8.09.2016)
Wyświęcony: 16.06.1970 r.
Imieniny: 30 listopada

Kontakt: 882 - 433 - 940

 Czytaj więcej...  

 

Katecheta
Duszpasterz
Diecezjalny Wizytator Katechetyczny


Ks. 
Zenon KAPŁON SDB 
(Dębno -  1981-1986; od 2000)
Wyświęcony: 07.06.1977 r.
Imieniny: 9 lipca

 Czytaj więcej...    Dyrektor Salezjańskiego Centrum Edukacji 
Duszpasterz

Ks. Sebastian POŁOŃSKI SDB
(Dębno - 2018)
Wyświęcony: 14.05.2005 r.
Imieniny: 20 stycznnia
 Czytaj więcej...  

 

Duszpasterz - Spowiednik
Opiekun Żywego Różańca
Opiekun ADMA

Ks. Stefan Sztuba SDB 
(Dębno -   od 08.2017)
Wyświęcony: 12.06.1979 r.
Imieniny: 2 września

 

Data erygowania  kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła:
31 grudnia 1976 r.
Historia i teraźniejszość:

Kroniki wspominają o Dębnie jako osadzie słowiańskiej już w XII w. Obecnie w Dębnie są dwa kościoły: kościół pw. św. Antoniego, budowany w latach 1932-34, przy którym erygowano parafię pw. św. Antoniego w 1934 r., i kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, neogotycki, poprotestancki, zbudowany w 1852 r. na miejscu zawalonego w 1845 r. kościoła zabytkowego, poświęcony 24.12.1945 r. Ten drugi kościół wraz z plebanią powierzono Towarzystwu Salezjańskiemu. Salezjanie prowadzili duszpasterstwo w obydwu kościołach, jak również w innych kościołach na filiach, pod nazwą parafii św. Antoniego aż do czasu, kiedy to wyłączono kościół św. Antoniego oraz część terytorium i erygowano dnia 4.03.1974 r. drugą parafię pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Tę samą parafię nieco zmniejszoną, ale już pod wezwaniem św. Ap. Piotra i Pawła nadal prowadzą salezjanie, zaś administrację parafii św. Antoniego powierzono kapłanowi diecezjalnemu.

Dom zakonny pw. św. Antoniego erygowano 29.03.1952 r., zaś dnia 31.12.1976 r. miało miejsce ponowne eregowanie tego samego domu, ale już stosownie do zaistniałych okoliczności pw. św. Ap. Piotra i Pawła.

W związku z realizowaniem ustawy z 23.06.1971 r. (Monit. Pol. Nr 44, poz. 284) za zgodą Kurii Gorzowskiej z 20.12.1971 r. (Zn. Ha 15-158/71), dekretem WRN Szczecin z 29.04.1971 r. (Wz/71/1/71) przeszła na własność Towarzystwa Salezjańskiego użytkowana dotychczas nieruchomość przy Pl. Światowida 2 (obecnie - Pl. Konstytucji 3 Maja 2) (budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi i terenem).

Wspólnota współpracowników Salezjańskich istnieje od 1977 r.

 

 


 

SALEZJANIE W DĘBNIE OD ROKU 1946 r.

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PROBOSZCZÓW I DYREKTORÓW WSPÓLNOTY ZAKONNEJ
Śp. Ks. KOŁODZIEJCZAK Antoni SDB (1946).
Śp. Ks. BLEZIEŃ Stefan SDB (1946-1952).
Śp. Ks. KRAJEWSKI Franciszek SDB (1952–1959).
Śp. Ks. BAŃDO Edward SDB (1959-1968).
Śp. Ks. CICHECKI Kazimierz SDB (1968-1974).
Śp. Ks. MROCZKOWSKI Zbigniew SDB (1974-1980).
Ks. SADOWSKI Stanisław SDB (1980-1986).
Śp. Ks. CITKO Witold SDB (1986-1995).
Ks. JERMAK Jan SDB (1995-2001).
Ks. DRZYZGIEWICZ Witold SDB (2001-2004).


Dyrektor Domu Zakonnego w Dębnie od 1 maja 2004  do 2010
Ks. MOTYKA Tomasz SDB (2004 –2010).
Proboszcz Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła od 1 maja 2004.do 2010
Śp. Ks. PRZYBYŁA Andrzej SDB (2004 –2010)

Proboszcz  i Dyrektor w Dębnie od 1 lipca 2010
Ks. JASZEWSKI Jacek SDB (2005 -).

WIKARIUSZE, POMOC W DUSZPASTERSTWIE, KOADIUTORZY (BRACIA ZAKONNI).
13. Śp. Ks. SMĘTEK Michał SDB (1946-1948).

14. Śp. Ks. KRAJEWSKI Franciszek SDB (1948-1949).

15. Śp. Ks. STANEK Jan SDB (1949).

16. Śp. Ks. IGNACZEWSKI Henryk SDB (1949-1950).

17. Śp. Ks. ŻOŁNOWSKI Feliks SDB (1949-1951).

18. Śp. Ks. MADEJ Czesław SDB (1950-1951).

19. Śp. Ks. MALEJCZYK Władysław SDB (1951-1952).

20. Śp. Ks. PŁOSKI Mikołaj SDB (1952-1959).

21. Śp. Ks. BARTECKI Jan SDB (1956-1958; 1962-1966).

22. Ks. SIANKO Józef SDB (1958-1959).

23. Śp. Ks. CZARNOTA Ignacy SDB (1958-1968).

24. Śp. Ks. KRZYŻANOWSKI Wojciech SDB (1959-1960).

25. Ks. PTASIŃSKI Ryszard SDB (1959-1965).

26. Śp. Ko. MOŻEJKO Franciszek SDB (1959-1975).

27. Ks. SŁOWAKIEWICZ Władysław SDB (1960-1962).

28. Śp. Ks. DUCHATKIEWICZ Józef SDB (1960-1993).

29. Ks. RYDZEWSKI Jerzy SDB (1962-1963).

30. Śp. Ks. CITKO Stanisław Witold SDB (1965-1970).

31. Ks. ŚWIERZBIOŁEK Wacław SDB (1966-1967).

32. Ks. SNARSKI Stanisław SDB (1966-1969).

33. Ks. KRAJEWSKI Telesfor SDB (1966-1968).

34. Ks. JUTKIEWICZ Marian SDB (1967-1972).

35. Ks. KIELIŃSKI Stefan SDB (1968-1972).

36. Śp. Ko. WALLA Sylwester SDB (1968–1983).

37. Śp. Ks. SKOCZYLAS Zbigniew Józef SDB (1969-1971).

38. Ks. SŁOWIK Andrzej SDB (1970-1973; 1980-1982).

39. Ks. KORZENIOWSKI Henryk (1972-1973).

40. Śp. Ks. WOCH Tadeusz SDB (1972-1974).

41. Ks. OLĘDZKI Kazimierz SDB (1973-1977).

42. Ks. PIASKOWSKI Tadeusz SDB (1973-1979).

43. Ks. JARDZIOCH Kazimierz SDB (1974-1977).

44. Śp. Ks. WAŁEK Michał SDB (1975-1977).

45. Ks. ŁUGOWSKI Stanisław SDB (1977-1978).

46. Ks. JANKOWIAK Stanisław SDB (1977-1980).

47. Śp. Ks. LEWANDOWSKI Kazimierz SDB (1978-1983)

48. Śp. Ks. GROCHALSKI Leon SDB (1979-1981).

49. Ks. DRYNIKOWSKI Kazimierz SDB (1979-1983).

50. Ks. KAPŁON Zenon SDB (1981-1986; 2000 –).

51. Śp. Ks. GRANATOWSKI Jan SDB (1982-1986).

52. Ks. DĄBROWSKI Wiesław SDB (1983-1985).

53. Ks. GŁUCHOWSKI Lesław SDB (1983-1986).

54. Śp. Ks. WALDER Antoni SDB (1986 -2010).

55. Ks. SMUNIEWSKI Stanisław SDB (1986-1988).

56. Ks. SIKORA Janusz SDB (1986-1988).

57. Ks. SADOWSKI Stanisław SDB (1986-1987; 1993-1995).

58. Śp. Ks. WILK Józef SDB (1987-1992).

59. Śp. Ks. ZAWADZKI Julian SDB (1987-1995).

60. Ks. BALAWANDER Józef SDB (1988-1991; 2002 –2006).

61. Ks. MARCHEWKA Andrzej SDB (1988-1993).

62. Ks. WARNIEWSKI Franciszek SDB (1991-1997).

63. Ks. DRZYZGIEWICZ Witold SDB (1993-1996; 1997-2001).

64. Ks. KĄKOL Zbigniew SDB (1994).

65. Śp. Ks. SŁOMA Franciszek SDB (1995-2003).

66. Ks. GRZELEC Waldemar SDB (1995-1998).

67. Ks. DYLEWSKI Waldemar SDB (1996-1997).

68. Ks. DĄBROWSKI Roman SDB (1997).

69. Śp. Ks. PRZYBYŁA Andrzej (1997-2010).

70. Ks. KOWALSKI Marian SDB (1997-1998).

71. Ks. CONDER Zbigniew SDB (1999-2002).

72. Ks. KRZYWDA Piotr SDB (2001-2003).

73. Ko. OZIERO Dariusz (2001 – 2005).

74. Ks. KUCHARSKI Artur SDB (2002-2004).

75. Śp. Ks. TELEMAN Mieczysław SDB (2002-2004).

76. Ks. HERC Konrad SDB (2003 –2009).

77. Ks. POŁOŃSKI Sebastian SDB (2004 -2007, 2018 - ).

78. Ks. JASZEWSKI Jacek SDB (2006 - 2016).

79. Ks. ŁĄCKI Henryk SDB (2007-).

80. Ks. KOBIELA Krzysztof SDB (2009-2016).

81. Ks. CZAJA Jerzy SDB (2010 - 2011).

82. Ks. WOŹNY Bolesław SDB (2010 - 2017 ).

83. Ks. OLEKSIUK Jan SDB (2010 -2011 ).

84. Ks. PALIWODA Józef SDB (2011-2016 ).

85. Ks. STEFAŃSKI Paweł SDB (2011-2015 ).

86. Ks. NOWOCIEŃ Daniel SDB (2013-2016 ).

87. Ks. MACINKIEWICZ Mateusz SDB (2016-2017 ).

88. Ks. CHUDZICKI Kazimierz SDB (2016-2019 ).

89. Ks. LIPOWICZ Wojciech SDB (2016- 2018).

90. Ks. SZTUBA STEFAN SDB(2017- ).

91. Ks. HUL Zbigniew SDB (2019- 2020 ).

92. Ks. PRZYBORSKI Piotr SDB (2020-  ).


 

C. KLERYCY ODBYWAJĄCY PRAKTYKĘ DUSZPASTERSKĄ – ASYSTENCJĘ.

1.     Kl. DUSZYŃSKI Józef SDB (1951-1952).

2.     Kl. SERWA Zdzisław SDB (1951-1952).

3.     Kl. DUSZYŃSKI Bernard SDB (1952-1953).

4.     Kl. RADOMSKI Jerzy SDB (1952-1953).

5.     Kl. SIANKO Józef SDB (1953-1954).

6.     Kl. SPOSÓB Jan SDB (1953-1955).

7.     Kl. ŁASK Henryk SDB (1954-1955).

8.     Kl. HAUPT Kazimierz SDB (1954-1955).

9.     Kl. KOŁEK Edward SDB (1955-1956).

10. Kl. WARNIEWSKI Franciszek SDB (1956-1957).

11. Kl. OTTON Józef SDB (1957-1958).

12. Kl. RAFAŁKO Antoni SDB (1958-1959).

13. Kl. KAMIŃSKI Franciszek SDB (1959-1960).

14. Kl. ANDRZEJUK Benedykt SDB (1960-1961).

15. Kl. SZMYT Eugeniusz SDB (1960-1961).

16. Kl. WIŚNIEWSKI Edward SDB (1960-1961).

17. Kl. BUDZICHOWSKI Kazimierz SDB (1960-1961).

18. Kl. MARCINIAK Józef SDB (1961-1962).

19. Kl. CZARNOCKI Tadeusz Roman SDB (1962-1963).

20. Kl. ZALEWSKI Mirosław SDB (1964-1965).

21. Kl. SZULCZYŃSKI Witold SDB (1978-1979).

22. Kl. BREDAU Leszek SDB (1982-1983).

23. Kl. PANACHIDA Andrzej SDB (1983-1984).

24. Kl. MAŚLANKA Ryszard SDB (1986-1987).

25. Kl. OLEKSIUK Jan SDB (1987-1988).

26. Kl. ŁACHUT Waldemar SDB (1988-1989).

27. Kl. JAWORSKI Wiesław SDB (1988-1989).

28. Kl. MARON Andrzej SDB (1989-1990).

29. Kl. CIUMA Waldemar SDB (1989-1991).

30. Kl. KORDYLASIŃSKI Marek SDB (1990-1991).

31. Kl. GŁOWACZ Sławomir SDB (1990-1992).

32. Kl. HENCKE Andrzej SDB (1991-1992).

33. Kl. ŁĄCKI Henryk SDB (1992-1993).

34. Kl. ADAMIAK Zbigniew SDB (1992-1993).

35. Kl. NESTORUK Krzysztof SDB (1993-1995).

36. Kl. KAREPIN Piotr SDB (1993-1995).

37. Kl. KŁOSOWSKI Adam SDB (1995-1996).

38. Kl. ŚCIBEK Adam SDB (1995-1997).

39. Kl. FICNER Zenon SDB (1997-1998).

40. Dk. PŁYWACZ Jacek SDB (2001-2002).

41. Kl. WYSZOMIRSKI Paweł SDB (2001-2003).

42. Kl. GONCZAREWICZ Sylwester SDB (2003-2004).

43. Kl. WÓJCIK Krzysztof SDB (2004-2005).

44. Kl. JAROSZ Piotr SDB (2006-2007).

45. Kl. TYLUTKI Krzysztof SDB (2007-2007)

46.  Kl. RĘKOŚ Patryk SDB (2009-2010)

47. Kl. KRUSZYŃSKI Dominik SDB (2016-2017)

48. Kl. SŁAPCZYŃSKI Krzysztof SDB (2017-2018)


Przygotował:

ks. Zenon Kapłon SDB

Św. Ap. Piotr i Paweł

Print Friendly, PDF & Email

 

Czytaj więcej...ODPUST W PARAFII
29 czerwca
Uroczystość Patronów

Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w jednym dniu i roku. Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co by wskazywało na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a potem także (od w. IV) - wyznawców.

 

Czytaj więcej...

KRONIKA PARAFII ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W DĘBNIE

Print Friendly, PDF & Email

Czytaj więcej...KRONIKA PARAFII ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W DĘBNIE 1945 – W miarę opracowania optymalnego zbioru informacji Kronika danego rocznika będzie dostępna w przekazie internetowym. Redakcja oczekuje na współpracę – komentarze, uwagi oraz uzupelnienia faktograficzne i fotograficzne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Czytaj więcej...

Kościoły Filialne

Print Friendly, PDF & Email

Kościoły filialne w Parafii

- Barnówko

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Zbudowany w I połowie XX w jako kaplica grzebalna, kościół został poświęcony w 1967.
Odpust w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

foto: ks. Jacek Jaszewski SDB


- Mostno

Kościół filialny pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Mostnie, gromadzą się w nim wierni  z miejscowości Mostno, Więcław i Łazy. Na zdjęciach widok  z zewnątrz, wnętrza, salki oraz zakrystii. Kościół wzniesiony w latach 1986-88, poświęcony 24 maja 1988 r.
Odpust: 24 maja.

foto: ks. Jacek Jaszewski SDB

- Oborzany

Kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża

Zbudowany w XII-XIII wieku  z kamieni polnych, miał charakter budowli obronnej. W 1712 r. dobudowano wieżę do bryły Kościoła. Z pierwotnych wyposażeń nie pozostało nic. Ozdobą świątyni był ołtarz skrzydłowy z 1562 r. z malowidłami Lucasa Cranacha Młodszego, namalowany dla margrabiny Katarzyny Brunszwickiej. Ołtarz drogą wymiany za dzwony w XIX w. trafił do Oborzan. Po II wojnie światowej był mocno podniszczony i został zdemontowany, po kilkudziesięciu latach przekazano ołtarza do konserwacji, gdzie znajduje się do dziś.
Pierwsze wzmianka o istnieniu parafii w Oborzanach pochodzi z 1300 r., gdzie proboszczem był Herman (przełożony klasztoru w Myśliborzu). Od XVII w. wieś i kościół należał do parafii ewangelickiej w Dębnie.
Od 1946 roku jest filią Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Piotra i Pawła w Dębnie.
Odpust: 14 września

Foto: Szymon Łokietek

Rozkład Mszy świętych w powyższych świątyniach.

Historia Kościoła

Print Friendly, PDF & Email

Czytaj więcej...

Przedstawiamy wersję roboczą - wstępną tekstu publikacji albumu Salezjanów w Dębnie 1946-2016. Zapraszamy do zapoznania się z nim. kliknij TUTAJ(26.02.2016)
ks. Zenon Kapłon SDB

Historia kościoła parafialnego pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Dębnie

Kościół wzniesiono w latach 1852-1857 na miejscu XIII - wiecznej świątyni zburzonej całkowicie w 1845 r. Budowlę zaprojektował architekt Fiaminius, wg wzoru z kościoła św. Mateusza w Berlinie, w tzw. stylu Rundbogen - łuków kolistych. Jest to świątynia 3-nawowa, monumentalna, z wysoka wieża od strony wschodniej, apsyda od strony zachodniej i ciągi kaplic od strony południowej; zbudowana z cegły czerwonej i klinkierowej, na fundamentach kamiennych; korpus nawowy 2-kondygnacyjny,bryła wyraźnie podzielona na 3 nawy, z osobnym dachem nad każda nawa.

Czytaj więcej...

Liturgia dnia

Kliknij i czytaj

Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Ap. Piotra i Pawła

Pl. Konstytucji 3 Maja 2

74-400 Dębno
woj. Zachodniopomorskie, Polska
Telefon: 95 760-27-16
http://www.debno.salezjanie.pl
debno@salezjanie.pl
Konto Parafii: GBS Barlinek o/Dębno

80-8355-0009-0046-8578-2000-0001

Odwiedziło nas

510716
DzisiajDzisiaj26
WczorajWczoraj120
W tym tygodniuW tym tygodniu792
W tym miesiącuW tym miesiącu3462
OgółemOgółem510716